MuskaritEtsimme parhaillaan uusia tiloja muskaritoiminnallemme kevääksi 2021. Tiedotamme muskareiden alkamisajakohdasta ja ilmoittautumisesta heti kun uusi toimipiste on varmistunut. 

Keski-Espoon MLL:n yhdistyksen järjestämät musiikkileikkikoulut eli muskarit tarjoavat musiikillisia elämyksiä 0-5 –vuotiaille lapsille ja koko perheille. Muskariopettajamme on musiikkipedagogi Kirsikka Ojala.

Hän on valmistunut vuonna 2016 musiiikkipedagogiksi (AMK) suuntauksena varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö, minkä lisäksi hän on opiskellut pianonsoiton pedagogiikkaa ja klassista sekä pop/jazz- laulua. Kirsikalla on useamman vuoden kokemus erilaisten muskari-, ja taideryhmien sekä pianonsoiton opetuksesta eri musiikkikouluissa.

Muskaritunneilla lauletaan, soitetaan, liikutaan ja loruillaan yhdessä kullekin ikätasolle sopivalla
tavalla. Hänelle on opettajana tärkeää luoda tunneilla turvallinen ja salliva ilon ilmapiiri, jossa
uuden kokeilu ja oppiminen on mahdollista ja lapsi pääsee käyttämään omia luovia kykyjään.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on tukea lapsen tasapainoista kasvua musiikin keinoin ja
tarjota musiikillisia, yhdessä tekemisen elämyksiä niin lapsille kuin aikuisillekin. Muskaritunneilta
lapsi saa lisäksi hyvät musiikilliset perusedellytykset mahdolliselle myöhemmälle
musiikkiharrastukselle.Muskarivastaava Emmi Vesala vastaa laskutukseen liittyviin kysymyksiin.

sposti: mllkeskiespoo@gmail.com

Soitinryhmässä pääsee kokeilemaan mm. kanteleen soittoa.
Vauvamuskareissa soitetaa eri rytmisoittimia sekä liikutaan ja lauletaan yhdessä vanhempien kanssa.